LOK

Sümboolika konkurss

MTÜ Logistikaohvitseride Kogu loodi 05. aprillil 2018. aastal. Esimese pooleteise aastaga on üheksast asutajaliikmest kasvanud organisatsioon 65-liikmeliseks. Oma identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks on aga vajalik MTÜ Logistikaohvitseride Kogu tähistavat sümboolikat. Eeltoodust johtuvalt kuulutab MTÜ Logistikaohvitseride Kogu välja avaliku konkursi sümboolika leidmiseks.

Konkursil osalemine

Konkurss on avatud kõikidele soovijatele.

Konkursile esitatava töö nõuded

Konkursile võib esitada sümboolikat, mis:

  • sümboliseerib MTÜ Logistikaohvitseride Kogu;
  • kannab edasi sõjaväelise logistika väärtuseid;
  • tähistab ühtekuuluvust;
  • „lööb“ lihtsusega (sh ei ole liiga keerukas valmistamise seisukohalt).

Konkursile esitatav sümboolika võib olla kujutatud nii logo, eseme, pildi või muu sarnasena.

Konkursitöö esitamine

Konkursitöö tuleb esitada elektroonses vormis (pdf). Kui tegemist on esemega, tuleb täiendavalt edastada tööst foto e-maili teel.

Konkursitöö esitamisega tuleb lisada sümboolika kavandi seletuskiri (pdf), milles tuuakse välja ka autor/id ning nende kontaktandmed. Lisana võib esitada ka muid kirjeldavaid ja illustreerivaid materjale idee selgitamiseks või kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

Töö konkursile esitamisega annab töö autor/id MTÜ Logistikaohvitseride Kogu-le loa kasutada ja reprodutseerida esitatud sümboolikat ning vajadusel kujundada seda sobivasse formaati.

Tööd esitada MTÜ Logistikaohvitseride Kogu e-posti aadressile: logistikaohvitserid@gmail.com. Kirja pealkirjaks palume märkida „MTÜ LOK: sümboolika“. Viimane esitamise tähtaeg on 31.01.2020 kell 14:37.

Lisainfot saate aseesimees Riho Juurikult, tel 5246117.

Parima töö väljakuulutamine

Konkursile laekunud töid hindab MTÜ Logistikaohvitseride Kogu konkursi komisjon veebruaris 2020.

Konkursi võitjat tunnustatakse MTÜ Logistikaohvitseride Kogu 2. aastapäeva tähistamise raames toimuval üritusel (septembris 2020).

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.