LOK

Logistikaohvitseride Kogu loomine.

 

Kogu algatamise unistus

Paljud head ideed peavad saama ajas idaneda, muutudes seeläbi küpsemaks ja kandes endas mõtte vajalikkuse küsimust. Kas just ettekavatsetult, aga nii juhtus ka 2005. aasta hilissuvel. Tollal korraldatud logistikaohvitseride teabepäeval võeti muude teemade hulgas arutlusele ka logistikaohvitseride koondamise vajadus. Kol-ltn Taivo Rõkk - üks ürituse eestvedajatest - meenutab: “Muude igapäevaste teemade kõrval võeti arutlusele logistikaohvitsere koondava ühingu loomine. Kokkusaamise õhtuses faasis arutati nii MTÜ põhikirja koostamist kui ka selle juriidilist registreerimist. Konkreetseid kokkuleppeid tol korral veel ei sõlmitud, kuid idee, ja mõne jaoks ka unistus, oli sündinud.“

Suured asjad ei sünni aga tihtipeale lihtsalt. Eelmise kümnendi majandusbuum mõjutas oluliselt ka Kaitseväe logistika valdkonda. Mitmed pädevad inimesed leidsid uusi väljakutseid erasektoris ning muudatuste elluviimiseks vajalikku kriitilist massi enam ei jätkunud. Näitena saab tuua paljuütlevad numbrid, kus Soomes sõjaväelogistikuteks koolitatud 10 inimesest jäi lühikese aja jooksul alles vaid kaks. Täiendavalt korraldati küll lisaks erinevaid relvaliigi konverentse ja teabepäevi, aga ühingu loomist sama entusiasmiga enam ei arutatud. Sellega justkui sumbus ka unistus.

Tänaseks saab õnneks öelda, et kaua viljeletud idee pidas ajale vastu ja langes lõpuks viljakale pinnasele, kus Kaitseväe logistikuid ühendava Kogu loomine oli elavam kui kunagi varem.

 

Asutamiskoosolek

Kaitseväe logistikakogukond on vaatamata mõningatele raskustele minevikust ennast järjepidevalt suurendanud. Lisaks sellele hakati 2017. a detsembris Tallinna piirkonna logistikutele korraldama ühisüritusi,  millega mjr Valdo Veski ja mjr Lauri Kiviloo suurepäraselt algust tegid. Sotsiaalsed üritused olid hästi korraldatud ning tõid endaga kaasa kogukonna aktiviseerumise. Selle loogiliseks jätkuks taaselustas mjr Riho Juurik, põimides vanad unistused ja reaalse olemasoleva olukorra, mõtte Logistikaohvitseride Kogu loomisest. Algatused ja muutused vajavad piisavalt hulgal järgijaid kes nendesse usuvad ning tol hetkel tundus piisav hulk olemas olevat.

Kas oli see ehk aukartus suure teema ees, kuid enne kui Kogu teema päris ametlikuks sai, jõuti koos käia veel päris mitu korda. Puudu oli veel sellest viimasest vajalikust tõukest... See tõuge saabus 05. aprillil 2018. aastal, mil mitmete asjaolude kokkulangevuse tõttu saadi kokku Tallinna kunagises Tondi kasarmute ohvitserikasiino majas, tänase Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ruumides. Tol õhtul asendati kol-ltn Rõkki juhtimisel retoorilised unistuste hõngulised mõtted reaalsete ideedega ning kirjeldati MTÜ Logistikaohvitseride Kogu põhikirja pidepunktid. Pikaajaline unistus sai sellega teoks ja kõige aluseks kinnitati alljärgnevad Kogu alusprintsiibid:

  • Koondada logistikaohvitsere;
  • Tugevdada Kogu liikmete ühtekuuluvustunnet;
  • Arendada Kogu liikmeid eetiliselt, vaimselt ja füüsiliselt;
  • Aidata kaasa Eesti Vabariigi kaitsevõime tugevdamisele ja logistikavaldkonna
    arendamisele;
  • Esindada ja kaitsta Kogu liikmete huve.

 

Kogu liikmeskond

Asutamiskoosolekul Tondil osales üheksa ohvitseri, kes on ühtlasi ka Kogu asutajaliikmeteks: kol-ltn Taivo Rõkk, kol-ltn Indrek Lilleorg, mjr Riho Juurik, mjr Magnus-Valdemar Saar, mjr Asso Treksler, mjr Valdo Veski, mjr Lauri Kiviloo, kpt Toomas Pärnpuu ja mjr Aivo Laidla. Esimesse juhatusse valiti esimees Taivo Rõkk, aseesimees Riho Juurik, liikmed Asso Treksler, Valdo Veski ja Magnus-Valdemar Saar.

Mis teeb erilist rõõmu, ja annab aimu õigel teel olemisest, on fakt, et Kogu liikmeskond on esimese tegutsemisaasta jooksul jõudsalt kasvanud. Kokku on saadud neljal korral ning 2019. kalendriaastal on planeeritud korraldada veel üks kokkusaamine suvel ja teine sügisel. Viimasel, 04.04.2019 toimunud üldkogul, fikseeriti liikmete arvuks 59 inimest.

Kogu liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, kandidaatliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

 

Kogu tegevus

Kuigi kõik on alles uus ja arenemisjärgus, on põhjust olla optimistlik ja rahulolev. Logistikute kogukond on nüüd tervikuna esindatud ja kannab endas piisaval hulgal erialalist ja teotahtelist inimkapitali, et olla jätkuvalt tegev. Täna, kui Logistikaohvitseride Kogu on veidi enam kui ühe aasta vanune, on liikmete põhitähelepanu ennekõike suunatud Kogu toimimise põhimõtete väljatöötamisele ja traditsioonide tekitamisele. See on järjepidev tegevus, mis loob liikmete vahelise sidususe ning on aluseks tulevikulogistikute kasvatamisel. Kõik on alles ees, aga nüüd enam mitte unistustes vaid tegelikus elus.

 

Logistikaohvitseride Kogu kohta saab rohkem informatsiooni saates e-kirja logistikaohvitserid@gmail.com. Liikmeks soovijal peab olema tegevliikmest soovitaja ning vastava taotluse saab esitada eelpool mainitud aadressile.

 

Autorid:

Asso Treksler

Riho Juurik

Taivo Rõkk

Indrek Sarap

Toomas Kalda

 

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.