LOK

Konkurss "Aasta Logistikaauhind 2022"

Veebr-14-2023

MTÜ Logistikaohvitseride Kogu kuulutab välja konkursi „Aasta Logistikaauhind 2022 “. Konkursi eesmärk on tunnustada isikuid, kollektiive, asutusi, projekte, tegusid või sündmuseid, mis on loonud Kaitseväe (riigikaitse) logistikasse erilist väärtust, olnud olulise tähtsusega ja positiivselt mõjutanud Kaitseväe logistika arengut viimasel aastal. Konkursile võib esitada Kaitseväe logistikas ühte kitsamat valdkonda kui ka logistikat tervikuna mõjutanud tegevusi, sündmusi ja inimesi. Ka ühele valdkonnale suurt mõju omavad tegevused on konkurentsivõimelised tegevustega, mis omavad mõju kogu logistika arengule! 

 

Konkursi laiem eesmärk on ergutada ja inspireerida isikuid ja asutusi panustama Kaitseväe (riigikaitse) logistika arengusse ning seeläbi laiemalt hoida Kaitseväe logistikat fookuses. Aasta Logistikaauhinna võitjat pärjatakse vastava tiitliga ning sellega kaasneva rahalise ergutusega.

 

Üldpõhimõtted

Kandidaadid esitatakse koos teenete kirjeldusega Kogu juhatusele vastavalt etteantud formaadile ning märgitud tähtajaks.

Konkursile esitatava teo või sündmuse toimumise periood on eelnev kalendriaasta. Isiku, kollektiivi, asutuse või projekti esitamisel tuleb lähtuda samuti eelneval aastal loodud väärtusega.

 

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada kõik MTÜ Logistikaohvitseride Kogu liikmed.

 

Kõik taotlused tuleb saata hiljemalt 05.03.2023  Kogu juhatusele (logistikaohvitserid@gmail.com). 

Auhinnale esitamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus (lühiessee, maksimaalse pikkusega 1lk A4, vormistatud korrektselt, kasutades kirja Times New Roman 11) koos põhjendusega. Esitaja allkirjastab esildise ning lisab taotlusele enda rekvisiidid (nimi ja kontaktandmed).

 

Auhinnale esitades kirjeldage palun võimalikult täpselt, kuidas antud tegevus või inimene on Kaitseväe logistikat või konkreetset logistikaga seotud valdkonda mõjutanud ning mõelge läbi, kas te nomineerite tegevust, kollektiivi, isikut, tegu või sündmust.

 

Aasta Logistikaauhinna väljakuulutamine

Konkursi võitja ja nominendid valitakse välja sõltumatu hindamiskomisjoni poolt, kes teeb vastavasisulise ettepaneku Kogu juhatusele auhinna väljakuulutamiseks. Võitja kuulutatakse välja juhatuse koosoleku protokolliga. Sobilike kandidaatide puudumisel võib hindamiskomisjoni ettepanekul jätta Kogu juhatus konkursi võitja välja kuulutamata.

 

Konkursi tulemused avalikustatakse MTÜ Logistikaohvitseride Kogu aastapäeva üritusel. Teade auhinna võitja ja auhinna üleandmise kohta avaldatakse Kogu veebilehel www.logistikaohvitserid.ee ning Kogu sotsiaalmeedia konto(de)l.

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.