LOK

Konkurss "Aasta Logistikaauhind 2020"

Jaan-19-2021

MTÜ Logistikaohvitseride Kogu kuulutab välja konkursi „Aasta Logistikaauhind 2020“ valimiseks. Konkursi eesmärk on tunnustada isikuid, kollektiive, asutusi, projekte, tegusid või sündmuseid, mis on loonud Kaitseväe (riigikaitse) logistikasse erilist väärtust, olnud olulise tähtsusega ja positiivselt mõjutanud Kaitseväe logistika arengut viimasel aastal. Konkursi laiem eesmärk on ergutada ja inspireerida isikuid ja asutusi panustama Kaitseväe (riigikaitse) logistika arengusse ning seeläbi laiemalt hoida Kaitseväe logistikat fookuses. Aasta Logistikaauhinna võitjat pärjatakse vastava tiitliga ning sellega kaasneva rahalise ergutusega.

 

Üldpõhimõtted

Konkurss on MTÜ Logistikaohvitseride Kogus avalik, mis viiakse läbi üks kord aastas ja algatatakse Kogu Juhatuse poolt neli kuud enne Kogu aastapäeva. Juhatus informeerib konkursi läbiviimisest, tingimustest ja kandidaatide esitamise korrast kõiki Kogu liikmeid.

Kandidaadid esitatakse koos teenete kirjeldusega Kogu Juhatusele vastavalt etteantud formaadile ning märgitud tähtajaks.

Konkursile esitatava teo või sündmuse toimumise periood on eelnev kalendriaasta. Isiku, kollektiivi, asutuse või projekti esitamisel tuleb lähtuda samuti eelneval aastal loodud väärtusega.

 

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada kõik MTÜ Logistikaohvitseride Kogu liikmed.

Kõik taotlused tuleb saata hiljemalt 28. veebruar 2021 Kogu Juhatusele (logistikaohvitserid@gmail.com või tavapostiga aadressile Vatslaserva 21, Vatsla, 76915, Saue vald, Harjumaa).

Auhinnale esitamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus (lühiessee, maksimaalse pikkusega 1 lk A4, vormistatud korrektselt, kasutades kirja Times New Roman 11) koos põhjendusega. Esitaja allkirjastab esildise ning lisab taotlusele enda rekvisiidid (nimi ja kontaktandmed).

 

Aasta Logistikaauhinna väljakuulutamine

Konkursi võitja ja nominendid valitakse välja sõltumatu hindamiskomisjoni poolt, kes teeb vastavasisulise ettepaneku Kogu Juhatusele auhinna väljakuulutamiseks. Võitja kuulutatakse välja Juhatuse koosoleku protokolliga. Sobilike kandidaatide puudumisel võib hindamiskomisjoni ettepanekul jätta Kogu Juhatus konkursi võitja välja kuulutamata.

Konkursi tulemused avalikustatakse MTÜ Logistikaohvitseride Kogu aastapäevaüritusel 16. aprill 2021. Teade auhinna võitja ja auhinna üleandmise kohta avaldatakse Kogu veebilehel www.logistikaohvitserid.ee.

Aasta Logistikaauhinna võitjat tunnustatakse rahalise preemia ning vastava tunnistusega. Nominendid saavad vastava tunnistuse.

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.