LOK

Anti välja "Aasta Logistikaauhind"

Okt-27-2020

MTÜ Logistikaohvitseride Kogu (edaspidi Kogu) kuulutas esmakordselt 2020. a alguses välja konkursi „Aasta Logistikaauhind“. Välja antav tiitel loodi eesmärgiga tunnustada isikuid, kollektiive, asutusi, tegusid või sündmuseid, mis/kes on panustanud Kaitseväe logistika arengusse ja avaldanud sellele positiivset mõju. Kogu juhatuse liige mjr Riho Juurik: “Me soovime oma liikmeskonnaga inspireerida ja julgustada isikuid ning asutusi panustama riigikaitsesse hoides samal ajal fookuses Kaitseväe logistikat.“

Auhinna välja kuulutamiseks moodustati sõltumatu hindamiskomisjon koosseisus mjr Indrek Sarap (esimees), mjr Meelis Mandre, kpt Rait Ruuder ja hr Oliver Tüür (kpt res). Komisjonile laekus kolm ettepanekut, milledest nominentide hulka arvati kaks – Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna poolt korraldatud õppus LOGEX ja rahvusliku identifitseerimiskoodi (NIC) väljatöötamine. Ettepanekute puhul kaaluti mõju ulatust, mõju kestvust, ainulaadsust ja uuenduslikkust; sealjuures loeti mõju tähtsust ainulaadsusest ja uuenduslikkusest kaks korda suuremaks.

Komisjoni hääletustulemusena omistati „Aasta Logistikaauhind“ hr Magnus-Valdemar Saarele (mjr res) rahvusliku identifitseerimiskoodi (NIC) väljatöötamise ja kasutusele võtmise eest. Komisjon leidis, et Kaitseväe logistika mõistes on tegemist uuendusliku ja mitmes mõttes ainulaadse projektiga, mille mõju on pikaajaline, laiapindne ning mõjutab rohkem kui ühte valdkonda Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Kogu juhatuse esimees kol-ltn Taivo Rõkk: „NIC väljatöötamine loob eeldused materjaliarvestuse, mobilisatsiooniregistri ja hankekava tööriista ühendamiseks ja automatiseerimiseks. Siiamaani oleme kõike seda teinud nö käsitööna, mis nõuab tohutult inimressursse ja töötunde. Adekvaatse ja relevantse materiaalse lahinguvalmiduse olukorrateadlikkuse loomiseks on automatiseerimine ja infosüsteemide kasutuselevõtt ainuke lahendus. Seda kõike on nüüd võimalik NIC abil teha.”

Aasta Logistikaauhinna väljaandmist toetasid auhinnafondi panustamisega Soome Logistikaohvitseride Kogu, 2. jalaväebrigaad ning Tartu Kontsert.

Logistikaohvitseride Kogu on 2018. a loodud MTÜ, mis on koondab enda alla üle 70 reserv- ja tegevväelasest logistikaohvitseri. Kogu eesmärkideks on tugevdada Kogu liikmete ühtekuuluvustunnet, arendada Kogu liikmeid eetiliselt, vaimselt ja füüsiliselt; aidata kaasa Eesti Vabariigi kaitsevõime tugevdamisele ja logistikavaldkonna arendamisele ning esindada ja kaitsta Kogu liikmete huve.

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.